| Selamat Tahun Baru 1435H & 2014M Semoga Hari Yang Mendatang Ini Akan Mendekatkan Kita Kepada Tuhan Sekelian Alam ..

Monday, September 12, 2011

Puasa-Puasa Sunnat Sepanjang Tahun

Photobucket
Ibadat puasa adalah ibadah dikerjakan dengan berlapar dan berdahaga sepanjang hari iaitu sejak terbitnya fajar sidiq (masuk waktu Subuh) hingga terbenamnya matahari (masuk waktu Maghrib). Antara hikmah dan faedah ibadat puasa ialah menginsafkan diri bahawa kita pada hakikatnya adalah makhluk yang dhaif yang perlu sentiasa menghampirkan diri dan beribadat kepada Allah SWT. serta mengharapkan limpah kurnia-Nya.

Firmah Allah SWT. menjelaskan tentang hikmah puasa Ramadhan yang bermaksud : " Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, semoga kamu bertakwa" [ Surah al-Baqarah:183 ]

Dengan puasa juga, kita akan memperolehi kesihatan jasmani dan rohani. Sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Berpuasalah kamu, tentu kamu akan sihat." Sabda Baginda Rasulullah s.a.w. lagi: " Perut besar itu adalah sarang penyakit dan banyak makan itu punca segala penyakit."

Selain daripada itu, puasa juga mempunyai hikmah dan faedah seperti:

  • Tanda bersyukur kepada Allah SWT atas limpah kurnia nikmatNya yang tidak terhingga
  • Mendidik nafsu ammarah ( yang lebih banyak mengajak kepada keburukan ) agar berubah menjadi nafsu lawwamah dan seterusnya meningkat kepada nafsu mutmainnah yakni nafsu yang tenang tenteram, bersedia menjunjung titah perintah Allah SWT
  • Melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat kasihan belas terhadap orang-orang yang susah menderita dan kurang bernasib baik kehidupan mereka
  • Membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah (keji) seperti tamak, sombong, hasad dengki dan lain-lain lagi
  • Mendidik jiwa supaya bersifat sabar, tahan menanggung kesusahan dan pelbagai cabaran dalam menempuh perjuangan hidup
  • Memperolehi kecerdasan akal dan fikiran sebagaimana disebut dalam satu riwayat maksudnya: " Orang yang lapar perutnya itu tajamlah fikirannya dan teranglah hatinya."
  • Oleh kerana sangat besar faedah dan manfaatnya ibadah puasa kepada kita, maka selain puasa yang wajib pada bulan Ramadhan, ada lagi puasa-puasa sunat yang elok dilakukan sepanjang tahun iaitu seperti yang akan disebutkan nanti.


1. Puasa enam hari dalam bulan Syawal
Fadhilat atau keutamaannya sangat besar sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. yang bermaksud: " Sesiapa berpuasa Ramadhan, kemudian diiringi dengan puasa (sunnat) enam hari dalam bulan Syawal adalah seperti puasa selama setahun." [ Riwayat Muslim ]

Cara melakukannya yang terbaik (afdal) secara berturut-turut dan dimulakan pada hari kedua bulan Syawal, tetapi boleh dan sah dengan tidak berturut-turut, misalnya sehari puasa dua hari tidak, kemudian puasa lagi, asalkan genap enam hari didalam bulan Syawal. Malah sesetengah ulama mengharuskan puasa enam hari dalam bulan Syawal diniatkan berserta puasa qadha Ramadhan.

2. Puasa hari 'Arafah (9 Zulhijjah)
Disunatkan kepada orang yang tidak melakukan ibadah haji. Fadhilatnya sangat besar sebagaimana dijelaskan menerusi hadith daripada Abi Qatadah r.a. ujurnya, Rasullullah SAW. telah ditanya oleh sahabat mengenai puasa hari 'Arafah, sabdanya bermaksud: " Ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan tahun-tahun kemudiannya." [ Riwayatkan oleh Muslim dan al-Turmuzi ]

Menerusi hadith daripada Abi Qatadah r.a. juga bahawa Rasullullah SAW. bersabda yang bermaksud: " Puasa pada hari 'Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun yang lalu dan tahun yang akan datang ." [ Diriwayat oleh Muslim ]

3. Puasa pada bulan Muharram
Daripada Abi Hurairah r.a. katanya, telah bersabda Rasullullah SAW. yang maksudnya: " Seafdal-afdal puasa selepas Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah iaitu bulan Muharram dan seafdal-afdal solat selepas solat fardhu ialah solat malam." [ Riwayat Muslim ]

Daripada Ibu 'Abbas r.a. katanya, telah bersabda Rasullullah SAW. maksudnya: " Sesiapa berpuasa pada hari 'Arafah nescaya terhapus dosanya dua tahun dan sesiapa berpuasa satu hari daripada bulan Muharram maka untuknya setiap sehari (mendapat pahala) 30 hari." [ Dikeluarkan oleh al-Tabrani ]

4. Puasa pada hari 'Asyura (10 Muharram)
Daripada Abi Qatadah r.a. bahawasanya Rasullullah SAW telah ditanya mengenai puasa hari 'Asyura (yakni hari ke-10 bulan Muharram) maka sabda Baginda SAW yang bermaksud: " Ia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu."  [ Riwayat Muslim ]

5. Puasa hari Tasu'a (Tanggal 9 Muharram)
Ia disunatkan, namun Rasullullah SAW. belum sempat mengerjakannya, bagaimanapun Baginda SAW. bersabda maksudnya: " Sesungguhnya jika aku hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram ,." [ Riwayat Ahmad dan Muslim ]

PERINGATAN
Puasa sunnat pada hari ke-10 Muharram hendaklah digabungkan dengan hari sebelumnya iaitu pada hari ke-9 atau dengan hari selepasnya (yakni hari ke-11) dan lebih baik lagi dikerjakan tiga hari berturut-turut iaitu ke-9,ke-10 dan ke-11. Jika ditunggalkan 10 Muharram sahaja maka hukumnya makruh kerana menyerupai amalan orang Yahudi.

Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: " Berpuasalah pada hari 'Asyura (10 Muharram) dan jangalah menyamai perbuatan orang Yahudi; oleh itu berpuasalah sehari sebelum dan sehari sesudahnya."  [ Riwayat Imam Ahmad ]

6. Puasa bulan Sya'aban
Daripada Usamah bin Zaid r.a. katanya, aku berkata: " Wahai Rasullullah, tidak saya lihat tuan hamba berpuasa satu bulan daripada bulan-bulan (dalam setahun selain Ramadhan) seperti tuan berpuasa pada bulan Sya'aban." Sabda Rasullullah SAW.: " Bulan ini (yakni bulan Sya'aban) ialah bulan yang manusia lalai padanya antara Rajab dan Ramadhan, pada hal ia (yakni bulan Sya'aban) adalah bulan diangkat amalan kepada Tuhan seru sekelian alam, maka aku suka amalanku diangkat dan aku berpuasa." [ Riwayat al-Nasai ]

Ummu Salamah r.a. pula berkata: " Tidak pernah aku lihat Rasullullah SAW. berpuasa dua bulan berturut-turut melainkan pada bulan Sya'aban dan Ramadhan." [ Riwayat al-Turmuzi ]

7. Puasa pada hari Isnin dan Khamis
Daripada Abi Hurairah r.a. daripada Rasullullah SAW. sabdanya: " Diperlihatkan ( kehadrat Allah SWT .) segala amalan itu pada hari Isnin dan Khamis, justeru saya suka ketika diperlihatkan amalan-amalanku itu sedang aku berpuasa."  [ Riwayat al-Turmuzi ]

Menurut riwayat Muslim diterima daripada Abu Qatadah, pernah ditanyakan kepada Rasullullah SAW. tentang puasa pada hari Isnin, maka Baginda SAW menjawab dengan sabdanya yang bermaksud : " Itulah hari yang padanya aku dilahirkan, padanya aku dibangkitkan menjadi Rasul dan padanya Al-Quran diturunkan kepadaku."  [ Subul al-Salam ]

8. Puasa hari Rabu, Khamis dan Jumaat
Daripada 'Ubaid bin Muslim al-Qurasyi daripada bapanya r.a. ujurnya, aku bertanya atau ditanya oleh Baginda Rasullullah SAW. mengenai puasa dahar (sepanjang tahun), maka Baginda Rasullullah SAW. bersabda yang bermaksud : Tidak ( maksudnya tidak dibenarkan puasa tersebut ), kerana sesungguhnya untuk keluargamu atas dirimu ada hak. Oleh itu berpuasalah pada bulan Ramadhan dan yang mengikutinya ( enam hari dalam bulan Syawal ), dan pada setiap hari Rabu dan Khamis, maka anda sungguh telah ( mendapat pahala) puasa sepanjang tahun dan anda juga telah berbuka."  [ Riwayat Abu Dawud, al-Nasai dan al-Turmuzi ]

Daripada Anas bin Malik r.a. bahawa beliau telah mendengar Rasullullah SAW. bersabda bermaksud : "  Sesiapa berpuasa pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat, nescaya Allah SWT. membina untuknya sebuah istana diSyurga daripada permata, yaqut dan zabarzad dan dicatat baginya bebas dari api neraka "  [ Riwayat al-Tabrani ]

Menerusi riwayat daripada Ibnu Umar r.a., Nabi Muhammad SAW. bersabda yang bermaksud: " Sesiapa berpuasa pada hari Rabu , Khamis dan Jumaat , kemudian bersedekah pada hari Jumaat sedikit atau banyak, nescaya diampunkan semua dosanya hingga menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada segala dosa."  [ Dikeluarkan oleh al-Tabrani ]

9. Puasa pada hari Putih (13,14 dan 15 bulan Islam)
Diriwayatkan daripada Jarir r.a. daripada Nabi Muhammad SAW. yang bermaksud : " Berpuasa tiga hari pada setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun iaitu puasa pada hari-hari putih - pada hari 13,14 dan 15 (bulan Qamariyah)." [ Riwayat al-Nasai dengan sanad yang sohih ]

10. Puasa tiga hari pada setiap bulan
Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Qatadah, bahawasanya Baginda Rasullullah SAW bersabda maksudnya: " Puasa tiga hari pada setiap bulan, Ramadhan ke Ramadhan itulah puasa sepanjang masa."

Mengenai berpuasa tiga hari pada setiap bulan, ada beberapa pendapat Ulama. Antaranya dikatakan puasa tiga hari itu ialah puasa pada 13,14 dan 15. Inilah pendapat kebanyakkan Ulama, antara lain Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Zar, al-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Sementara al-Nakha'i berpendapat ialah puasa tiga hari pada akhir bulan.

11. Puasa selang-seli (sehari puasa sehari tidak)
Hadith daripada Abdullah bin 'Amru ibnu al-'As r.a. bahawasanya Nabi Muhammad SAW. bersabda yang bermaksud: " Telah sampai berita kepadaku bahawa anda berpuasa pada waktu siang dan berjaga ( kerana beribadah ) waktu malam. Jangan buat demikian kerana untuk jasadmu atas dirimu ada habuan, untuk matamu atas dirimu ada habuan dan untuk isterimu ada habuan. Puasalah dan berbukalah. Puasa tiga hari pada setiap bulan, maka dengan demikian anda mendapat pahala sepanjang tahun." Aku berkata: " Wahai Rasullullah, aku mempunyai kekuatan ( keupayaan untuk berpuasa ). Sabda Baginda Rasullullah SAW " Maka berpuasalah puasa Nabi Daud a.s. iaitu berpuasalah sehari dan berbuka sehari."  [ Riwayat al-Bukhari dan Muslim ]

Daripada Abdullah bin 'Amru ibnu al'As katanya, telah bersabda Rasullullah SAW. bermaksud: " Puasa yang paling disukai oleh Allah SWT. ialah puasa Nabi Daud dan solat yang paling disukai Allah SWT. ialah solat Nabi Daud, baginda tidur separuh malam dan bangun beribadah sepertiga malam dan tidur seperempat malam dan baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari."  [ Riwayat al-Bukhari dan Muslim ]

Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada sahabat sekalian ..

3 comments:

Wanita2u said...

Jom join giveaway dari Wanita2u pula. :)
Hadiah mmg sangat menarik. Berbaloi-baloi join. Hehehe.

http://portalwanita2u.blogspot.com/2011/09/wanita2u-2nd-giveaway.html

ZORA said...

beramal ibadatlah selagi terdaya...:)

MaMa AiNi said...

assalam Ringgo.. lama mama tak nampak Ringgo..he2x..beraya dikg ya?..ya ringgo byk kelebihan yg kita dapat bila kita berpuasa sunnat...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...