| Selamat Tahun Baru 1435H & 2014M Semoga Hari Yang Mendatang Ini Akan Mendekatkan Kita Kepada Tuhan Sekelian Alam ..

Sunday, June 12, 2011

Adab Makan ..

Photobucket


Setiap manusia hidup pasti memerlukan makan minum. Ini sudah menjadi keharusan, sebab tanpa itu tentu mati . Tetapi makan dan minum itupun wajib menurut aturanNya. Jangan asal suka ja , terus langgah (dimasukkan) ja  , sehingga perut menjadi sesak dan padat, penuh dan tidak ada longgaq ( longgar ) sama sekali.


Dalam Hadits-hadits di bawah ini Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita:
Tidak satu wadahpun yang diisi oleh seseorang sampai penuh yang lebih buruk daripada ia mengisi perutnya. Ini adalah sebagai anjuran secara halus bahwa kita kalau makan jangan terlampau penuh dan padat isi perut itu. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bersabda: " Kita - kaum Muslimin - adalah suatu kaum yang tidak akan makan sehingga kita merasa lapar dan apabila kita makan tidak sampai kekenyangan. " Kegemaran makan sampai padat adalah sesuatu yang amat dikuatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya, sebagaimana sabdanya: " Yang paling saya takuti diantara hal-hal yang saya takuti atas umatku ialah besarnya perut , gendut kerana banyak makan , terus menerus tidur , kegemaran tidur yang melampaui batas , malas-malasan dan lemahnya keyakinan , tidak mempunyai pendirian yang tegas dan mantap. "

Makan itu secukupnya saja asalkan tulang dapat berdiri untuk dapat digunakan bekerja, yakni tidak sampai kehilangan semangat sebab lapar.

Photobucket

Isi perut hendaklah dibagi tiga macam, yakni sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya lagi untuk bernafas serta letak udara yang perlu dikosongkan, sehingga jiwa menjadi baik dan bersih.

Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan urusan makan minum ini, yaitu:
Perut besar - karena kebanyakan makan - itu adalah rumah penyakit, sedang menjaga diri sebelum sakit adalah pokok pangkal pengubatan, kerana jikalau telah sakit tentu sukar diubati dan tentu makan masa untuk penyembuhannya. Oleh sebab itu berlaku sederhanalah dalam makan minum.

Bukan banyaknya makanan yang menyebabkan kuatnya tubuh , tetapi makan secukupnya itulah yang membuat tubuh menjadi bersemangat dan menyebabkan kecerdikan dan berfikir.

Jikalau perut sudah terisi banyak makanan, maka sempitlah jadinya untuk isi minuman. Jikalau sudah di isi terlampau banyak dengan minuman, maka sempitlah jadinya untuk diisi udara. Kalau demikian itu, terjadi, maka kelesuan , kemalasan , kelelahan akan menghinggapi orang yang berbuat macam itu. Hal ini sangat membahayakan kesihatannya , sebab akhirnya akan sering sakit-sakit tubuhnya dan jiwanya menjadi pemalas dan gemar menganggur, fikirannya tumpul dan hilanglah semangat kerjanya . Akibatnya timbullah berbagai angan-angan yang buruk dalam fikirannya.

Melihatkan hal-hal di atas itu, maka dapatlah kita menilai, betapa tinggi ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu kepada umatnya. Selanjutnya terserahlah kepada kita sendiri untuk melaksanakan atau mengabaikannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita dapat selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya itu. Amin.

Apa yang diterangkan di atas adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya dan disabdakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i serta Ibnu Majah yang oleh Imam Tirmidzi dikatakan sebagai hadits hasan. Hadits ini diterima dari sahabat Almiqdam bin Ma'dikariba r.a.

Adapun sabda Rasulullah yang dimaksudkan ialah: " Tiada seorang anak Adam (manusia) pun yang memenuhi sesuatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah anak Adam (manusia) itu makan beberapa suap saja yang dapat mendirikan (menguatkan) tulang belakangnya. Oleh sebab itu, apabila perut itu mesti diisi, cukuplah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga lagi untuk pernafasannya (jiwanya)."

725. Dari 'Amr bin Abu Salamah radhiallahu 'anhuma, katanya: " Rasulullah SAW bersabda kepadaku : " Ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah dari makanan yang ada di dekatmu." (Muttafaq 'alaih)

726. Dari Aisyah Radhiallahu 'anha, katanya: " Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang dari engkau semua makan, maka hendaklah menyebutkan nama Allah Ta'ala -yakni mengucapkan Bismillah-. Jikalau ia terlupa menyebutkan nama Allah Ta'ala pada permulaan makannya itu, maka hendaklah mengucapkan: "Bismillahi awwalahu wa akhirahu," artinya: Dengan nama Allah pada permulaan - makan - dan pada penghabisannya. Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dari Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih.

727. Dari Jabir r.a., katanya: " Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila seorang itu masuk rumahnya, lalu ia berdzikir kepada Allah di waktu masuknya dan ketika makannya, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya: "Engkau semua tidak dapat memperoleh tempat bermalam serta makanan. Tetapi jikalau orang itu masuk lalu tidak berdzikir kepada Allah Ta'ala ketika masuknya, maka syaitan berkata: "Engkau semua dapat memperoleh tempat bermalam." Selanjutnya jikalau orang tadi tidak pula berdzikir kepada Allah Ta'ala ketika makannya, maka syaitan tadi berkata: "Engkau semua dapat memperoleh tempat bermalam serta makanan." (Riwayat Muslim)

728. Dari Hudzaifah r.a., katanya: " Kita semua itu apabila mendatangi makanan bersama Rasulullah SAW., maka kita tidak akan meletakkan tangan-tangan kita lebih dulu sebelum Rasulullah SAW. memulainya, lalu beliau meletakkan tangannya. Sesungguhnya kita semua pernah mendatangi makanan pada suatu ketika bersama beliau SAW., lalu datanglah seorang jariah -wanita-, mungkin seorang hamba sahaya atau seorang merdeka, seolah-olah ia ditolakkan - seperti didorong kedepan kerana amat cepat langkahnya -, lalu ia maju untuk meletakkan tangannya pada makanan, kemudian Rasulullah SAW. mengambil tangannya - dilarang makan dulu -. Seterusnya datang pulalah seorang A'rab -penghuni pedalaman negeri Arab-, seolah-olah ia ditolakkan , lalu tangannya diambil pula oleh beliau SAW. Setelah itu Rasulullah SAW. bersabda: " Sesungguhnya syaitan itu mencari halalnya makanan itu apabila tidak disebutkan nama Allah Ta'ala atasnya -yakni tidak dibacakan Bismillah lebih dulu-. Sebenarnya syaitan itu datang dengan membawa jariah ini untuk mencari halalnya makanan ini baginya, tetapi saya telah mengambil -yakni menahan- tangannya. Kemudian datang pulalah syaitan tadi dengan membawa orang A'rab ini untuk mencari halalnya makanan ini baginya, lalu saya ambil pula tangannya. Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sesungguhnya tangan syaitan itu ada di dalam genggaman tanganku ini bersama kedua tangan orang yang kupegang ini." Sesudah itu beliau SAW menyebutkan nama Allah Ta'ala - yakni membaca Bismillah - lalu makan." (Riwayat Muslim)

729. Dari Umayyah bin Makhsyi as-Shahabi r.a., katanya: " Rasulullah SAW. - pada suatu ketika - duduk di situ ada seorang lelaki yang makan lalu tidak mengucapkan Bismillah , sehingga makanannya tidak tertinggal melainkan sesuap saja. Setelah orang itu mengangkatkan sesuatu yang tertinggal tadi di mulutnya, tiba-tiba ia mengucapkan: Bismillahi awwalahu wa akhirahu." Kemudian Nabi s.a.w. ketawa lalu bersabda: " Tidak henti-hentinya syaitan tadi makan bersama orang itu. Tetapi setelah ia ingat untuk mengucapkan nama Allah - yakni setelah membaca Bismillah , maka syaitan tadi memuntahkan seluruh makanan yang telah ada dalam perutnya-. (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)

730. Dari Aisyah Radhiallahu'anha, katanya: "Rasulullah SAW. - pada suatu ketika - hendak makan sesuatu makanan bersama enam orang sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah seorang A'rab - penghuni pedalaman negeri Arab , kemudian makan makanan itu dalam dua kali suap saja. Rasulullah SAW. lalu bersabda: " Sesungguhnya saja andaikata orang ini suka membaca Bismillah -sebelum makannya tadi - nescaya makanan itu dapat mencukupi engkau semua pula - karena adanya keberkahan dalam makanan itu-." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih.

731. Dari Abu Umamah r.a. bahwasanya Nabi SAW. apabila mengangkat hidangannya - yakni setelah selesai makan - beliau SAW. mengucapkan - yang artinya-: " Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, makanan yang suci serta diberkahi, tidak diremehkan serta tidak pula dianggap kurang berguna, ya Tuhan kita." (Riwayat Bukhari)

732. Dari Mu'az bin Anas r.a., katanya: "Rasulullah SAW. bersabda: " Barangsiapa yang setelah selesai makan sesuatu makanan lalu mengucapkan - yang artinya-: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini padaku dan memberikan rezeki itu padaku tanpa adanya daya serta kekuatan daripadaku ", maka diampunkanlah untuknya apa-apa yang telah terdahulu dari dosanya." Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan.

Sumber : Terjemah Riyadhush Shalihin - Jilid 1 & 2 - Pustaka Amani, Jakarta

3 comments:

ZORA said...

menarik..
so..makan lah ikut tatatertib yg betol...:p

MaMa AiNi said...

Betul tu...makan kena perlu beradab..n gunakan cara yg betul mengikut sunnah..

Ringgo said...

kerana punca penyakit itu adalah makanan kita sendiri ..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...