| Selamat Tahun Baru 1435H & 2014M Semoga Hari Yang Mendatang Ini Akan Mendekatkan Kita Kepada Tuhan Sekelian Alam ..

Sunday, June 5, 2011

Membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga Muslim - Bagaimana Seharusnya
Dalam proses untuk mencapai matlamat yang terbesar iaitu keredhaan Allah SWT dan bagi menghasilkan Fardi Muslim maka proses yang keduanya ialah untuk melahirkan Al-bait Al muslim (keluarga Muslim.)

Keluarga Muslim yang kita kehendaki ialah satu keluarga atau rumah di mana suami isteri memahami dan mengetahui hak-hak mereka berdua dan iltizam dengan hak-hak dan tanggungjawab-tanggungjawab tersebut. Untuk mencapai Al Bait Muslim itu maka proses yang berikutnya perlu dilaksanakan.


i) Ihsan Tarbiyyah Aulad - Baik dalam pendidikan anak-anak dan juga pembantu rumah. Kita membentuk mereka dengan Mabdak Islam.

ii) Menjaga adab adab Islam dalam semua aspek kehidupan dalam kehidupan rumahtangga. Isteri misali ialah sepertimana yang telah di sebutkan oleh Allah SWT tentang sifat-sifat mereka sebagai pilihan kepada junjungan kita Rasulullah SAW . Firman Allah SWT : " Jika nabi menceraikan kamu boleh jadi Tuhannya akan memberi gantinya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu,yang patuh ,yang beriman yang taat yang bertaubat yang mengerjakan ibadat yang berpuasa ataupun yang berhijrah yang janda atau yang perawan.
( Surah at Tahrim : 5 )

Ini adalah sifat sifat yang telah di tetapkan oleh Allah kepada wanita wanita sebagai persediaan sebagai isteri. Tidak kira samaada dia itu janda atau anak gadis. Sifat-sifat yang tersebut adalah sifat-sifat isteri muslim. Sifat- sifat ini meliputi semua aspek dan lengkap.

Kita dapati sama sekali tidak tercapai muslimah seorang isteri muslim yang taat dan patuh kepada Allah swt melainkan dia seorang yang soleh. Iaitu sepertimana yang di sebut oleh Allah SWT : " Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri disebalik pembelakangan suaminya , oleh kerana Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar " (Surah An-Nisaa’ : 34.)

iii) Ahli- ahli bait muslim perlu iltizam dengan pakaian Islam mengikut batasannya yang paling minima yang diizinkan oleh Islam itu sendiri. Itu satu kewajipan yang mesti dilaksanakan dan satu hak yang mesti di jaga oleh wanita. Ini adalah dalam peringkat proses tarbiyah untuk sampai kepada matlamat tersebut . Pakaian wanita itu mestilah besar sedikit tidak boleh menampakkan bentuk badan dan tidak boleh jarang.

Anak-anak perempuan kita perlu lahir dalam suasana tarbiyah ini. Ibulah yang menjadi ikutan dalam hal ini. Rumahtangga muslim juga tidak akan masuk di dalamnya benda benda yang tidak di izinkan oleh Allah SWT.  Tidak bergantung di dinding rumahnya sesuatu yang di haramkan oleh Islam.

Pintu rumah al-bait al-muslim tidak terbuka luas sehingga ternampak terdedah apa yang ada di dalamnya . Jendela jendela rumah mereka juga berlangsir. Dan langsir itu juga tertutup dengan elok , tidak jarang ( tidak sehingga ternampak dari luar ).

Dalam sirah Rasullullah SAW rumah baginda pun berlangsir. Rasullullah menyuruh membuang langsir yang ada gambar-gambar manusia dan binatang padanya.

Rumahtangga muslim ialah rumahtangga yang betul betul iltizam dengan dasar dasar yang diadakan oleh ikhwan al muslimin , sebagai satu kesempurnaan Islam pada semua hal sama ada dalam msyarakat rumahtangga dan sebagainya.

Cara hidup anggota-angota ikhwan al muslimin menzahirkan kesempurnaan Islam itu sendiri. Corak hidup anggota ikhwan berhubung terus dengen sifat sifat dalam "syurut Ta-dhaif wal tausiq" (syarat syarat lemah dan kuat dalam keanggotaan harakah Islamiyah ). Sebab itu Al- Imam Hassan al Banna mewajibkan di dalam rumah itu mabdak Islam ( Ideologi Islam ).

iv) Al-bait al-muslim merupakan keluarga yang menyediakan anak-anak mereka sebelum balighnya dengan perkara-perkara yang perlu di didik iaitu tentang "Aqidah Islam" , "Ibadah Islam " untuk mereka laksanakan hak-hak mereka terhadap Allah SWT apabila Baligh dengan cara yang betul.

v) Rumah tangga muslim juga jauh daripada keadaan mewah ( yakni kemewahan yang membinasakan ) dan juga daripada sesuatu yang tidak Islamik.

Dengan ini Asy-Syahid telah memperuntukkan tanggungjawab kepada Al akh al mujaddid dengan :

a) mesti mempunyai sifat zuhud dan menjauhkan diri daripada sifat sifat muta’ah iaitu keseronokkan , kelazatan kemewahan yang fana.

b) begitu juga hendaklah jauh daripada sesuatu perkara yang tidak Islamik sama ada dalam ibadah , pergaulan dan sebagainya. Jadi tugasnya ialah untuk mentarbiyah anak-anak dan orang-orang di bawah tanggungannya dari segi tindak tanduk , tingkahlaku perangai dan menasihati orang-orang yang hubungan kerabat dengan mereka . Dapat juga kita lihat betapa ramai anak-anak muslim yang kurang dijaga untuk disalurkan kepada Islam.

Ibu bapa yang sentiasa dianggap sebagai masal patut sentiasa sedar dan faham tentang hal ini dan sentiasa memperhatikan marhalah atau tahap persediaan baligh.

Sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim selepas baligh ( mereka perlu di latih tentang perkara tersebut sebelum mereka baligh. ). Seorang muslim mukallaf dibebankan dengan urusan urusan yang banyak dalam aqidah, ibadah ,adab akhlak dan pergaulan. Begitu juga dia dipertanggungjawabkan dengan jihad dengan persediaan yang tertentu ini memerlukan kepada latihan jasmani , jiwa dan juga akal.

Seseorang muslim tidak sepatutnya menjadi beban kepada orang lain. Ini memerlukan seseorang muslim itu mempunyai pekerjaan. Ibu bapa perlu mengajar dan menyediakan anak anak mereka dalam hal ini .Begitu juga ibu bapa perlu mendidik anak anak mereka supaya kasih kepada ahli-ahli Islam dengan mempertingkatkan iman mereka dan melatih mereka beribadah.

Sesungguhnya Rasullullah SAW menyuruh kita melatih anak anak kita supaya solat apabila berumur 7 tahun dia dipukul sekiranya tidak solat ketika mereka berumur 10 tahun. Begitu juga di qiaskan dengan puasa . Sekiranya anak anak yang tiada ibu bapa yang memberi tanggungjawab maka kita yakni harakah kita yang bertanggungjawab. Ditekankan di sini kepada anak anak perempuan di mana mereka di jadikan untuk menjadi isteri . Fungsi tugas dan peranan mereka ialah untuk menjadi isteri . Tabiat mereka mestilah tabiat Islam dalam semua aspek.


Kewajiban Suami
Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya , tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman : " Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka." ( An-Nisaa’ : 34).

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari wang , walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

" Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." ( At-Tahriim : 6).

Suami juga harus mempergauli isterinya dengan baik :

" Dan pergaulilah isteri-isteri kalian dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka , ( maka bersabarlah ) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu , padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." ( An-Nisaa’ : 19).

" Barang siapa menggembirakan hati isteri , (maka) seakan-akan menangis takut kepada Allah. Barang siapa menangis takut kepada Allah , maka Allah mengharamkan tubuhnya dari neraka. Sesungguhnya ketika suami isteri saling memperhatikan, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Manakala suami merengkuh telapak tangan isteri ( diramas-ramas ) , maka berguguranlah dosa-dosa suami-isteri itu dari sela-sela jarinya." ( HR. Maisarah bin Ali dari Ar-Rafi' dari Abu Sa'id Al-Khudzri ).

Dalam satu kisah diceritakan, pada suatu hari isteri-isteri Rasulullah berkumpul ke hadapan suaminya dan bertanya, “Diantara isteri-isteri Rasul , siapakah yang paling disayangi?” Rasulullah SAW hanya tersenyum lalu berkata, “Aku akan beritahukan kepada kalian nanti.“

Setelah itu, dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW memberikan kepada isteri-isterinya masing-masing sebentuk cincin seraya berpesan agar tidak memberitahu kepada isteri-isteri yang lain. Lalu suatu hari para isteri Rasulullah itu berkumpul lagi dan mengajukan pertanyaan yang sama. Lalu Rasulullah Saw menjawab, “Yang paling aku sayangi adalah yang kuberikan cincin kepadanya.” Kemudian, isteri-isteri Nabi SAW itu tersenyum puas karena menyangka hanya dirinya saja yang mendapat cincin dan merasakan bahwa dirinya tidak terasing.

Bahkan tingkat kesalihan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana sikapnya terhadap isterinya . Kalau sikapnya terhadap isteri baik , maka ia adalah seorang pria yang baik. Sebaliknya , jika perlakuan terhadap isterinya buruk maka ia adalah pria yang buruk.

Hendaklah engkau beri makan isteri itu bila engkau makan dan engkau beri pakaian kepadanya bilamana engkau berpakaian , dan janganlah sekali-kali memukul muka dan jangan pula memburukkan dia dan jangan sekali-kali berpisah darinya kecuali dalam rumah. [al-Hadits].

Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Sesungguhnya aku sendiri adalah yang paling baik diantara kalian dalam memperlakukan keluargaku. [al-Hadits].

Begitulah , suami janganlah kesibukannya mencari nafkah di luar rumah lantas melupakan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga . Suami berkewajiban mengawal dan mengawasi anak dan isterinya , agar mereka senantiasa mematuhi perintah Allah , meninggalkan larangan Allah SWT sehingga terhindar dari siksa api neraka. Ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah jika anak dan isterinya meninggalkan ibadah wajib, melakukan kemaksiatan , membuka aurat , khalwat , narkoba , mencuri , dan lain-lain.

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya . [HR. Bukhari].


Kewajiban Isteri
Isteri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya , mendidik anak dan menjaga kehormatannya ( jilbab , khalwat , tabaruj , dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang isteri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan , bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga , melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin , dunia-akhirat.

Tanggung jawab seperti itu bukan main beratnya. Para suami harus berusaha menghantar isteri dan anak-anaknya untuk memperoleh jaminan syurga. Apabila anggota keluarganya itu sampai terjerumus ke neraka kerana salah bimbing , maka suamilah yang akan menanggung siksaan besar nantinya.

Ketaatan seorang isteri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju syurga di dunia dan akhirat . Isteri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara’, misal : disuruh berjudi , dilarang berjilbab , dan lain-lain.

" Perempuan apabila sembahyang lima waktu , puasa bulan Ramadhan , memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya , masuklah dia dari pintu syurga mana saja yang dikehendaki." ( Al-Hadis ).

" Dunia ini adalah perhiasan , dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita solehah." ( HR. Muslim, Ahmad dan an-Nasa'i ).

Wanita yang solehah ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah telah memelihara ( mereka ). ( An-Nisaa’: 34).

" Ta’at kepada Allah , ta’at kepada Rasul , memakai jilbab ( pakaian ) yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk menunjukkan kecantikan ( tabarruj ) seperti wanita jahiliyah." ( Al-Ahzab: 32).

" Sekiranya aku menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain. Maka aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadap mereka." ( Al-Hadis ).

" Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan hatimu jika engkau memandangnya dan mentaatimu jika engkau memerintahkan kepadanya, dan jika engkau bepergian dia menjaga kehormatan dirinya serta dia menjaga harta dan milikmu. "  ( Al-Hadis ).


Perselisihan dalam rumah tangga
Sedangkan lidah lagikan tergigit , ini kan pula manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Maka telah ada garis panduan agar ketika perselisihan ini tidak membawa kemudaratan dan penyesalan.

Suami dilarang memukul / menyakiti isteri , jika terjadi perselisihan ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh , Isteri-isteri yang kalian kuatirkan pembangkangannya , maka nasihatilah mereka , pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka ( dengan pukulan yang tidak membahayakan ). Akan tetapi , jika mereka menaati kalian , janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka." ( An-Nisaa’: 34 ).

" Hendaklah engkau beri makan isteri itu bila engkau makan dan engkau beri pakaian kepadanya bilamana engkau berpakaian , dan janganlah sekali-kali memukul muka dan jangan pula memburukkan dia dan jangan sekali-kali berpisah darinya kecuali dalam rumah. " ( Al-Hadis ).

" Jika kalian merasa bimbang akan adanya persengketaan diantara keduanya , maka utuslah seorang ( juru damai ) dari pihak keluarga suami dan sorang juru damai dari pihak keluarga isteri . Jika kedua belah pihak menghendaki adanya perbaikan , niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-isteri." ( An-Nisaa’: 35 ).

Demikianlah Islam mengatur dengan sempurna kehidupan keluarga sehingga terbentuk keluarga sakinah dan bahagia dunia-akhirat. Wallahua’lam.

Dipetik dari Halaqah , kiriman Husnulkhatimah .

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...